Minggu, 24 April 2016

Senin, 22 Februari 2016

Teks Fungsional Bahasa Bali

Poster puniki kakaryanin olih Gung Ayu sareng Nigell  poster puniki kakaryanin apang timpal-timpalne di sekolah jemet malajah basa Bali

Poster ( Malajah Basa lan Aksara Bali)


Poster basa lan Aksara Bali kakaryanin olih Aurel sareng Keyla poster puniki kakaryanin apang timpal-timpalne seneng malajah basa lan Aksara Bali, model pembelajaran puniki kaanggen anggen ngambil nilai ketrampilan menulis lan ngaraos basa Bali, pembelajaran puniki nyaratan apang murid-muride bisa ngaryanin teks fungsional kenken carane apang anak lianan kayun malah basa Bali.

Poster ( Melajah Bahasa Bali)

Ngiring alit-alite malajah basa Bali, poster puniki kakaryanin olih Icha lan Sanjaya, poster puniki kakaryanin anggen ngajak timpal-timpalne apang teleb malajah basa lan aksara Bali ( Mangupura, 22 Februari 2016)
kaposan olih : Astie Rasty.