Loading...

Kamis, 06 Maret 2014

 Ajeng-ajengan vs Ajeng-ajengan

Gung Ayu lan Mario Kayana siswa siswi kelas 2-3 C di SD HighScope sedek ngaryanin satua Bali sane mamurda Ajeng-ajengan vs Ajeng-ajengan"ia nyatuayang kenken carane ajeng-ajengan becik bisa ngalahin ajeng-ajengan sane nenten becik.

Satua Bali I Burger teken I Coca-COla

Saucha lan Erica siswa kelas 2-3 SD ring Sekolah HighScope Indonesia-Bali  ngaryanin satua ekspresif basa Bali unduk ajeng-ajengan sane nenten manut,  Sane mamurda I Burger teken I Coca-COla
kakaryani pinanggal 4 Maret 2014

Satua Bali ( Ajeng-Ajengan sane Kaon)

Ajeng-Ajengan sane Kaon

Bima, Jeevan lan Sanjaya siswa kelas 2-3C ring SD HighSope ngaryanin satau Bali sane majudul Ajeng-Ajengan sane Kaon, ring satua punika ia ngaryanin kenken penadine yening iraga demen ngajeng ajengan-ajengan sane ngranayang kaon.

Satua Bali Anyar (I Coca -Cola, Sphagetti teken I Soda)


 Satua Ekspresif (I Coca -Cola, Sphagetti teken I Soda) 

Keona lan kaia  siswa- siswi SD HighScope kelas 2-3 ngaryanin satua Bali sane mamurda I Coca -Cola, Sphagetti teken I Soda, ia ajak dadua ngaryanin satua unduk 3 timpal sane madue restoran tresna" ring restoran ento katelu timpal ene madangang ajeng-ajengan becik lan ajeng-ajengan sane nenten becik.

Satua Bali ( I PIzza Teken Timpal-timpalne)

I PIZZA TEKEN TIMPAL_TIMPALNE
murid kelas 2-3, Mayvil lan Anya ngaryanin satua bergambar majudul I PIzza teken timpalnyane, ia ngaryanin satua puniki sareng kalih. kene isin satuane 1) sedek dina anu ada anak maadan I Pizza ia ajak timpal-timpalne malali ka pasih, ditu ia maplalian bias lan yeh. 2)Nah jani suba neked di pasih. ditu lantas ia maplalian di pasihe. neked ditu ia I Pizza gelem lantas I Kentang ngajak I Burger nulungin I Pizza, lantas I Pizza Mati. 3)Nah keto pedadine yening iraga ngajeng ajeng-ajengan sane nenten manut lan bisa ngranayang sakit lan mati.

Satua Ekpresif bahasa Bali (I Kedis ngajeng Pizza, Burger lan Hot Dog)

I Kedis ngajeng Pizza, Burger lan Hot Dog

murid kelas 2-3c Dika lan Farrel ngaryanin satua Bali sane majudul I Kedis Ngajeng Burger, pizza lan hot dog, ia ajak dadua ngaryanin satua Bali magambar sane ngangge kalih basa, inggih punika basa Bali lan basa indonesia, satua ene kakaryanin pinanggal 4 maret 2014. suksma Dika and Farrel

Satua Ekspresif Bahasa Bali ( I Kentang Teken I PIzza)

I Kentang teken I PIzza

Allexiee lan Naia murid kelas 2 lan kelas 3 SD HighScope ngaryanin satua ekspresif basa Bali, ia ngaryanin satua sane majudul I Kentang Teken I Pizza satua ene kapuputin pinanggal 4 Maret 2014