Kamis, 02 Juni 2016

Iklan Lengis Bok

video
Iklan puniki kakaryanin olih Bagus lan Georgian murid kelas 7B  Sekolah HighScope. Bagus lan Georgian ngaryanin iklan singkat mabasa Bali.

Jumat, 20 Mei 2016

Tembok tua ring Denpasar

Malali ngiterin kota Denpasar, nyingakin tembok tua puniki, becik pesan desain Baline, klasik

Kamis, 12 Mei 2016

Iklan Pop Mie Bahasa Bali

video
Video puniki kakaryanin anggen ngerereh nilai berbicara basa Bali

Iklan Bahasa Bali

 
Siswa melajah ngaryanin teks fungsional sane marupa iklan  mabasa Bali, iklan puniki kakaryaning mangda alit-alite uning unduk iklan basa Bali boya ja bisa kaaryanin ngangge basa Indonesia kemanten nanging iraga bisa ngaryanin iklan sane manarik ngangge basa Bali, teks persuasif madaging ring poster puniki anggen menarik minat pembaca, metode pembelajaran basa Bali sekadi puniki becik pesan ngangge menarik minat alit-alite malajah basa Bali, Salam kreatif, Astie_Rasty.

Iklan puniki kakaryanin olih< Livia lan Naya, siswa kelas 7 Sekolah HighScope Bali

Selasa, 10 Mei 2016

Pidato Basa Bali

Pidato puniki kakaryanin olih Koming lan Indira, murid kelas 8 niki jemet pesan magarapan, yadiastun pidatonyane tuah akidik, nanging ajake dadua bisa mamaca pidato ngangge Basa Bali sane patut

Pidato Basa Bali

Pidato puniki kakaryanin olih Nadia sareng Janna, murid kelas 8 sane kari malajah basa Bali, wusan ngaryanin pidato mabasa Bali, Nadia lan Janna ngawacen pidato sane sampun kakaryanin