Loading...

Kamis, 11 September 2014

Satua I Lubdaka
video
I Lubdaka

Kacritayang daweg dumun, wenten juru boros, maparab I Lubdaka.  Semengan ipun sampun ka alase. Nanging asiki nenten manggihin buron. Sampunang ja buron ageng, kadi rasa lelasan ja nenten wenten medal nenten wenten kepanggih.
Ring sampune engseb suryane, raris I Lubdaka ngrenggeng : "Yeh... enen suba sanja, yen jani I dewek mulih, kapetengan di jalan, sinah aluh I macan ngebog I dewek. Lantas I Lubdaka Nginep di taru bilane. Sayan peteng  I Lubdaka  ngalap akeh daun bilane kapikpik, tur kasintungang ring telagane, raris mabejug daun bilane marupa lingga. Lingga maka linggih Ida Sang Hyang Siwa. Tur nenten kerasa, saget sampun semengan jagate. I Lubdaka gegesonan tedun, tur budal nenten makta punapa-punapi.     
   Neked jumah, I Lubdaka nutur ngajak kurenane  i buron sujatine patuh cara I raga, ia masih mabudi idup. Ento kerana ane jani, beli lakar suwud maboros. Beli suwud ngambekang solah mamati-mati, ane madan Himsa Karma".Ngawit punika I Lubdaka wusan maboros, tur geginan ipun sane mangkin, wantah matetanduran ring tegale. Pikolih matetanduran, anggen ipun ngupapira pianak somah.


  kaketus saking Buku Pudak sari Bahsa Bali 7 
video
 

 

Pupuh Ginada Cenk Blonk

video
Ngiring malajah matembang Pupuh Ginada

kaunduh saking : www.youtube.com/watch?v=wigwVY0rgis

Rabu, 10 September 2014

Teks persuasif Bahasa Bali (Nglestarian Aksara Bali)

Ngiring al;it-alite makejang ngalastariang aksara Bali malarapan antuk jemet malajah aksara  Bali.
Poster kakaryanin olih: Patrik, Akira lan Axel
                                    kelas 8-9 Sekolah HighScope Indonesia-Bali

Poster kakaryanin olih: Tugus, Annisa lan Nara
                                    kelas 8-9 Sekolah HighScope Indonesia-Bali
Poster kakaryanin olih: Ari, Putra, Naufal
                                    kelas 8-9 Sekolah HighScope Indonesia-Bali
Poster kakaryanin olih: Diva, Grace, Jordan
                                    kelas 8-9 Sekolah HighScope Indonesia-Bali
Poster kakaryanin olih: Elena, Mike, Naufal R
                                    kelas 8-9 Sekolah HighScope Indonesia-Bali

Poster kakaryanin olih: Abel, Safira dan Ester
                                    kelas 8-9 Sekolah HighScope Indonesia-Bali

Poster Ngalestariang Aksara Bali

olih : Nadira
        Gus Ram
         Yohan
8-9 sekolah Highscope Indonesia-Bali Badung, 9 September 2014

Selasa, 02 September 2014

Lirik Lagu Bali Jempiring PutihLIRIK JEMPIRING PUTIH

# Kadi jempiringe putih
Nyihnayang kenehe suci
Miyik ngalub ngebekin jagat
Sisine putih di tengahne masih putih


## Para truna truni sami
Elingang ragane mangkin
Laksana becik patut kemargiang
Ne ngranayang bakal nemu rahayu

Reff…….

De mituutin ye I bungan blatung
Warna bungah keiterin dui
Kadi rasa maakin tusing bani
Apa buin bakal manyumpangin

Musik....... masuk ke ##, reff masuk ke ###

### Tulad I bungan jempiring
Hatine suci kenehe suci
Ento anggon menyama beraya
Jempiring putih maskot Kota Denpasar....
Jempiring putih maskot Kota Denpasar


 http://www.denpasarkota.go.id/main.php?act=sar&xid=9239
Diposkan oleh Aditya Saputra di 07.04
Sejarah Aksara BaliSEJARAH AKSARA BALI
Sejarah aksara Bali ten prasida lempas ring aksara saking India, santukan panglimbakan Agama Hindu lan Budha ring panegara Indonesia, taler rauh ring Bali kasarengengin antuk basa miwah aksaranyane. Ring panegara India wenten aksara sane kawastanin aksara Karosti, saking aksara Karosti punika nglimbakan dados aksara Brahmi. Mawit saking aksara Brahmi punika nglimbakan dados aksara Dewanagari miwah aksara aksara Palawa. Aksara Dewanagari kaanggen ring India Utara, sajeroning nyurat basa Sansekerta, aksara Palawa kaanggen ring India selatan sejeroning nyurat bahasa Palawa.
Panglimbakan aksara Dewanagari miwah palawa ring Indonesia nganutin panglimbakan Agama Hindu miwah Agama Budha. Mawit saking panglimbakan aksara Dewanagari  miwah palawa punika mewetu wenten aksara kawi utawi aksara Indonesia Kuno. Saking aksara kawi puniki kasuwenan suen raris mauwah dados aksara jawi miwah aksara Bali taler dados aksara sane tiosang sane mangkin wenten ring Indonesia. Punika cihnayang silih tunggil kekeniang ring Kutai (Kalimantan Timur), sajeroning yupa sane madaging sesuratan Dewanagari.
Ring Bali panglimbakan aksara dewanagari  miwah aksara palawa kekeniang ring pura Nataran sasih pejeng, kecamatan Tampak Siring, kabupaten Gianyar. Ring pura Penataran sasih kekeniang stupa-stupa kecil sane madaging cap antuk tanah legit, sajeroning cap-cap punika madaging sesuratan aksara sane kawastanin aksara Pradewanegari utawi Siddhamantra. Sesuratan punika kaanggen nyuratang mantra Budha Tathagata, panglimbakan selanturnyane ring pura Blanjong Sanur, wenten kekeniang tugu peringatan Raja Sri kesari Warmadewa, sane madaging sesuratan aksara Dewanagari miwah aksara Bali Kona. Aksara Dewanagari kaanggen nyurat basa Bali kuno, aksara Bali kaanggen nyurat basa Sansekerta.
Aksara selanturnyane sane nglimbakan wantah aksara palawa, punika cihnanyane kekeniang sesuratan aksara Palawa sane kawastanin aksara semi palawa, mawit saking aksara semi Palawa punika raris nglimbakan wangunyane dados aksara Kediri kwadrat minakadinyane wenten kekeniang ring pura Bale Agung Sembirang. Wangun aksara Bali gumanti bunteran, punika wantah cihnanyane panglimbakan aksara Dewanagari sajeroning panglimbakan aksara Bali minakadi wangun aksara a kara , masaih pisan ring aksara  dewanagari.

Kaketus saking: buku pudaksari bahasa Bali

Rabu, 27 Agustus 2014

Lirik lagu dek Ulik ( Meli Sambuk di Dawan)


Meli Sambuk di Dawan
 
Sinampura.. Sinampura niki gending agen je hiburan
Mekedekan.. Mekedekan sambilan megenjekan

Meli tanah.. Meli tanah meline aji telu tengah
Ngelah somah.. Ngelah somah tusing taen ngoyong jumah

Meli sambuk.. Meli sambuk meline ditu di Dawan
Beli sibuk.. Beli sibuk dadi anggota Dewan

Tembok bata.. Tembok bata tembok bata warnane barak
Yen mekita.. Yen mekita sinah tusing ada ajak

Tembok bata.. Tembok bata tembok bata umah Dek Ulik
Yen mekita.. Yen mekita kanggoang culik-culik

*
Uduh Beli.. sebilang peteng tiyang dingin
Mengantosang sapetekan Beline mulih

Uduh Adi.. Adi jegeg sayang Beli
Antiyang je Beli pasti pasti kal mulih

**
Tiyang sing sabar sube ngantosang
Sabar je sayang nyanan baange je gagapan

Tiyang sing sabar sube ngantosang
Sabar je sayang nyanan baange je gagapan

(Beli, dadi Beli sidang kuwale ingetang na'e mase schedule tiyange Beli)
 (Tenang, Beli kan tetep, tetep ngabe biu pusuh mulih)

Back to *
Back to **