Kamis, 17 Maret 2011

Satua Banyol ( Mercon Megatang Tresna I Celuluk

 Olih : Astiti Dewi
kembang api suba akeh masliweran ring langite,suba cara roket,keplag-keplug,sambilangan mesuang sunar sane ngelimuran kayun,,,kadirasa liang kenehe ningalin,,,,
Kanti satak tali i cluluk meli kembang api,,,,,,,telah isin dompete,,upah ngajang bias anggona meli kembang api lan mercon,,,,,,

Duar,,,,,duar,,,,,,dor,dor (munyin kembang apine) petenge ento,,,,,,kanti makauk memene,,,,luk,,,,suudan ngendihan keketo,,pipis enjutin cara anak sungih manten ngutang2 pipis,,,,,tetep je tusing ringuange munyi memene,,,,,,beh lantas teke i cupak soulmatene i cluluk,,,,luk,,,,,,,adi keketo plaliane,,enduk sajan,,,,bom nae enjitin,,wkwkwkwwkkw,,,

Luk,,,kaden awak teroris,,,oris ngenjitin buka keto,,,,hahahaha,,,,mai jalan maplalian ke,bang api anggon nyambut taun baru,,,,,aruh,,,icang tusing level maplalian kene,,,icang suba bisa dadi api.....Ibi dugas icang malajah dadi api,,,masak icang kadene kembang api,,,aruh,,,,,,,,kene sadan bet anak2ke ane ningalin icang dadi api,,,dije bisa meli kembang api ane bisa makeber,,,,padahal icang suba malakah 7 tiban mara bisa dadi api,,,beh cai pelih,,taun baruan malajah dadi api,,kan sing serem liu saingan,,wkwkwkwkwkwkI cupak lantas magedi,,,,nanging i cluluk enu iteh maplalian kembang api,,,,,,,,,,maplalian saling sautin cara anak perang,,,,,,,


kanti telah colokne i dadong 5pak di paon,,,anggona ngenjitin mercon lan kembang apiSaget teke anak luh jegeg marok mini,,,,,negak scopy......peteng beb,,,kenken ne adi konden makiken,,,kone lakar malam baruan sareng tiang,,,,,badah creng nira ngengsap,,,,nah jani lakar manjus malu,,,,,badah beb,,,,,kan suba sms tiang,,,bban mase tusing balese,,keto suba dadi anak lanang pragat maplalian mercon manten,,,anteang malu bab,,,ngidupin buin cepok dogen...........lantas enjitinge mercon sane nu,,,,,,krana tusing konsentrani ningalin gegelane ane seksi,,,,nantas i cluluk ngentungan mercon di arep gegelane,,,aruh makaikk i koncreng,,cara anak klinsenan,,,,,,,mercone maledak,,duworrrrrrrrrrr,,kanti telah compang-camping bajune i koncreng,,,,muane maselem pipian,,,bokne ane marebonding lurus dadi telah jering,,,,,,,,kanti bisa lurus menek,,rok mini ane seksi dadi compang-camping,,,aruh maludih,,,,benyah payasan i koncreng peteng ento


Saha gedeg basange i koncreng lantas ngembros lan ,mamunyi beb,,babi,,,,tiang lakar megatan

tresna,,,,,beb,,dingehan tiang malu,,,,tiang ten nyak ngelah tunangan teroris,,,apo tingalin beli,,moneke sekseh tiah,,jegeg tiang masak enjitin beli mercon,,,kanti pemerah pipin tiange dadi badeng,,bok tiange lurus menek,,beli jeg mula dadi ati,


Beb,,,do ngambul,,,,jani beli kayeh,,,,ajak pesu malam taun baruan,,,,,,,,,,
Iraga putus gen,,,tiang suba ten nyak ngelah tunangan buka beli,,,ajak diner tiang ane mayahin,,,,suba ngamah liu cara celeng,,,,,,,aruh dadi hati adi ngorahan tiang cara celeng,,,,ngamah sadan,,orang adi tiang,,,memeh dadi ati adi ngeraos keto,,,,

Kemu mulih adi,,,mulih,,,mulih,,,,nah sing orin beli tiang lakar mulih,,,,,,,,,,,,ampunan buin beli ngaukin tiang beb,,sms,nelpon tiang malih,,,,sangkaning mercon tresnan iraga mapalasan.......


Sebet pesan keneh i cluluk,,kalahin tunangan di petenge ento,,,pas peteng wanti warsa anyar buin,,,,,,tlpone tunangane,,tusing angkata,,sms tusing balese,,,bbane tusing aktik,,,fban sampun akeh tulis di wall ne tusing balesa,,,,
Lantas i cluluk teka ka imah gegelane.....lakar ngidih pelih,,,nanging umah gegelane,,,,,,,suba magembok,,,,,kauk-kauk ia di sisi cara anak buduh,,nanging tusing ada anak pesu,,,

Sangkaning mercon i cluluk pegatin tresna.........

Tidak ada komentar:

Posting Komentar