Minggu, 22 Mei 2011

Satua Banyol (Uled Bulu) Astiti Dewi

              ULED BULU


   kacarita wenten artis jegeg ngolek cara wayang golek, mapesengan Ayu Upik, ayu saja muane,, ia hoby mafoto, kanti ia jani dadi model ring sampul rapot, sedek dina anu, Ayu Upik wenten pamotretan milehan,kanti telah ia uyak gae, kamera tukang fotone kanti telah usak anggon nyemak gambarne,,,,,,, mula saja ia demen pesan mafoto,,kanti siu satak ia ngelah foto, fotone kreatif pesan,,dadi orahan ia ten je model awag-awagan., ia bisa mafoto uling di latar sane biasa gen, pasih, carik,alas, nanging ia bisa mase mafoto di muncuk punyan kayune,, ene ngranayang ia kasambat model profesional....
 sedek dina anu, Ayu Upik sedek wenten pamotretan rahinane ento ia wenten pamotretan ring Kebun Raya Bedugul, luung pesan pemandangane seger, akeh wenten punyan-punyanan, sawatara jam 8 Ayu teken asistenne majalan ka Bedugul, baju, papayasan samian suba kabakta, tusing engsap ia ngaba bulu-bulune,,, sane biasa anggona pamotetan sane sampun dadi ciri kas dane rikala makarya, neked di Bedugul, ia mapayas jegeg, nganggo baju sekadi dedari Supraba, jegeg pesan, pemotretan sampun mulai,,,Ayu ngenggalan mapayas, fotografere ngorahin ia mafoto ring duur punyan pohe,magaya sekadi dedari tuun uling langit, Ayu lantas menek ka punyan kayune wusan ia mapengangge cara dedari,,neked di duur punyan pohe, Ayu lantas makaik,,,,aruhhhhh,apo ene,,, mara tingalini,,wenten 3 uled bulu di tangkahne,,,,,,lantas ia makecog uling punyan pohe,awakne makejang bintul-bintul kena ulet bulu,,,,,, sambilange ngeling ia ngorahan,,tiang ten nyak malih dadi model profesional yen kekene dadine............................ARTIS BUKA SESONGGAHNE SEKADI ULED BULU SANE MENEK KA PUNYAN POHE.

Puput, soma 23 Mei 2011, olih Astiti Dewi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar