Selasa, 13 September 2011

Pidato Basa Bali ( Ngiring Ajegan Basa Bali Ring Sekolah)

NGIRING NGAJEGAN BASA BALI RING SEKOLAH

Sadurung titiang ngalantur matur, pinih rihin ngaturang panganjali
OM SWASTIASTU,
Sisia SD High Scope Bali sane tresnain titiang.
Sembah subaktin titiang majeng ring Ida Sang Hyang Parama Kawi, antuk kaledangan Ida mapaica karahayuan, sareng iraga sami. Asapunika taler suksman titiang mantukan ring bapak miwah Ibu guru mapaica galah ring para sisiane ngawekasang padarta antuk Basa Bali. Para sisia sane tresnain titiang sinamian, sekadi sane sampun lumrah kaanggen babaosan ring jagat Bali. Yening Indonesia madue basa nasional, inggih punika Basa Indonesia, ring daerah wenten basa daerah upami Basa Jawi, Basa Sunda, Basa Sasak, Basa Bali muah sane lianan.
Dadosne Basa Bali punika marupa basa penunjang kebudayaan Bali. Nika mawinan Basa Bali druwene patut kalestariang mangda ajeg ring jagat Baline. Pitakene mangkin, sapasira  patut ngajegan Basa Baline punika? Pangawisne, iraga sareng sami; rauh ring para sisia, ritatkala sajeroning yadnya, Pitra yadnya utawi manusa yadnya sampun lumrah ngangge  Basa Bali. Taler ring pasangkepan, ring pasar utawi ring marga sampun taler lumrah ngangge Basa Bali. Yening mangkin sapunapi ring sekolah?, sampun ke iraga sareng sami seneng tur lumrah ngaraos ngangge Basa Bali?,yening durung ngiring kawitin saking mangkin mabaos ngangge Basa Bali. Sampunang marasa kimud, “ ngarasa sisia saking desa, yening iraga ngaraos ngangge basa Bali.
Patut taler kaangkenin sawireh iraga marupa sisia maduluran jagat Bali punika marupa daerah pariwisata, pastika iraga patut malajah basa sane lianan upami basa Inggris, Prancis, Jepang, utawi sane lianan. Sakewanten iraga nenten dados lali unduk basa pedidi, inggih punika Basa Bali. Apang Basa Baline tusing punah. Ngiring mangkin iraga sareng sami malajah Basa Bali, bisa ngaryanin tulisan, marupa puisi, cerpen, pantun lan  nyarengin kesenian sane ngangge Basa Bali apang anak lenen demen lan kayun malajah basa Iragane. Suksma antuk galah dumogi Basa Bali setata ajeg. Om Cantih, Cantih,Cantih, Om
Kaketus saking: Imba  Pidato Basa Bali, 13.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar