Selasa, 25 Oktober 2011

Belajar nulis Pupuh Ginanti ( Puisi Bali Tradisional)


Pupuh Ginanti
  1.       Tugus lakar meli kayu                     8u
  2.        Ditu kacunduk ngajak Rin             8i
  3.     .  Rinne sedek ngajeng siap             8a
  4.       Lek tiang sing ngelah pipis            8i
  5.       Lantas tiang negak becak             8a
  6.        Di mulihne ngajak Erin                  8i
Pupuh niki kasurat olih: Tugus lan Diva, ritatkala malajah nyurat pupuh ngangge Basa Bali,kakaryanin pinanggal 26 Oktober 2011, wusan nyurat pupuh punika, ia lakar ngendingan pupuh puniki, demen pesan tiang nyingakin alit-alite bisa ngaryanin puisi Bali Tradisional, ia malajah ngerereh lengkara sane manut ring aturan pupuh punika, hasilnyane,, becik pisan, suksma, murid tiange ring kelas 4-5 A Sekolah High Scope Indonesia Bali, dumogi lebih kreatif malih nggih,,apang bisa ngaryanin geguritan,,,,,,,,,( Ms. Asti)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar