Rabu, 02 November 2011

Lagu Bali ( sekadi Keneh tiange kapining beli)

Lagu Bali Pinaka Keneh Sane Rasayang Tiang kapingin Beli.

rikala jatuh tresna,,,,demen pesan tiang mirengan tembang puniki,,,,, Dek Ulik sing lemah sing peteng setata uyang, abulan tusing ketemu,ajak tunanganne ane baru,, kangenne matumpuk-tumpuk,,rindune suba nagih kecag-kecog, ibi beli mara makabar jagi katemu tiang,,, Sumbawa lan Bali, saja ejoh karasa, yening suba ada kenehne tusing ja marasa,,,, yen rindu ubade tuah matemu,,,,,,ibi sanja beli mara makabar,, masriak galang atin tiang pacang matemu beli,,, Sumbawa lan Bali,,joh karasayang,, nanging suba ada keneh tusing kal marasa.............................................................pirengan mangkin tembang manis puniki kapirengan buat beli, pinaka tulus suci kapingin beli sane sayangan sane ada di hati, beli lan majanji dini, tusing lakar ninggalin tiang padidi, dumogi tetep satia manimpalin tiang, jujur di hati sasukad matunangan tumben jani kacunduk anak muani, manis tuturne kalem duh ngalangunin,, beli lan majanji jani dini tusing lakar ninggalin tiang padidian,,,,,yadiastun,liu sane ngalangin, tiang satata nunas ica ring Ida Sang Hyang widi, dumogi tresna iraga satata, kaicenin olih ida sang Hyang widhi.
.....................uliang jujur beli ngae tiang tresna ken beli,sing ngelah apa jumah mase ngorang ken tiang, do ngaku sugih yen makejang ulian ben nyilih, yen jani raga lacur, nyen nawang manian raga sugih, yapin motor tua angggon beli ngatehin tiang, yapin kapah-kapah, beli teka nganggurin tiang, kanggoang malu iraga keweh,,ne penting tresnan iraga nu pageh......................

Tidak ada komentar:

Posting Komentar