Selasa, 01 November 2011

Sor Singgih Basa Bali ( Bahasa Bali)


Basa Bali sane wenten mangkin marupa basa campuhan, inggih punika wed Bali sane kacampuhin antuk basa dura negara, minakadi basa Jawa, Sansekerta, Arab, Portugis, Tionghoa, parsi,tamsil, Wlanda, Inggris miwah sane lianan. Basa Bali punika madue undang-undang sane mawasta Sor Singgih Basa (Tinggen: 1, 1994)
Kawentenan undang- undang basa punika ring Bali sampuning keni pangaruh saking jawi utawi Hindu, majalaran antuk saking kasta sane mawasta catur Wangsa, inggih punika Brahmana, satria, wesia miwah sudra, wangsa sudra sane lumrah wenten ring Bali taler kabaosan Jaba, santukan soang-soang wangsa punika madue warna basa sane sampun kaanutang rikala mabebaosan punika, awinan Basa Baline  kaucapang mawehan yening bandingan teken Basa Indonesia.
Perangan Sor Singgih Basa
Ring majalah Widya Pustaka sane kamedalang olih Fakultas sastra Universitas Udayana Denpasar bulan Mei 1984 ngunggahang mawarna-warni perangan sor singgih basa, sakadi ring sor punika:
  1. Kalih soroh:
1.       Basa Kasar
2.       Basa Alus ( kamus bahasa Bali-Indonesia, olih tim peneliti Sastra Unud Denpasar, dalam buku Unda Usuk Basa Bali 1978/1979)
  1. Tigang soroh:
1.       Basa Kasar, Basa Madia, Basa Alus ( Bagus, 1975: 37: 1975/1976 : 109)
2.       Basa kasar, Basa Kapara, Basa Alus ( Simpen AB, Gst. Bgs. Sugriwa)
3.       Basa Sor, Basa Madia, Basa Singgih ( Dinas pengajaran Daerah  Prov. Bali 1971: 61)
  1. Petang soroh
1.       Basa kasar
2.       Basa Andap
3.       Basa Madia
4.       Basa Alus ( Ida Bagus Narayana, dalam buku Widya Pustaka Maret 1984)
  1. Limang soroh
1.       Basa kasar
2.       Basa Alus
3.       Basa Singgih
4.       Basa Ipun
5.       Basa Madia ( J. Kersten SVD, Dalam Garis Besar tata Basa Bali)

akeh pendapat sane ngamaosan pembangian sor singgih basa Bali uling duang soroh ngantos limang soroh, sujatine basa puniki penerapanne ring masyarakat Bali yening sampun ngaraos patuh kemanten.  ( editing olih, Astiti Dewi, 2 November 2011)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar