Sabtu, 03 Desember 2011

satua cutet ( Cerpen Bahasa Bali) Blie lengeh nanging ngangenin

              Gending Bali pinaka penglipur  manah                 ritatkala bengong pedidi mirengan lagu Bali,sane mamurda bani mati katembangan teken bintang lan anggie,,, seneng banget tiang mirengan lagu niki sareng beli,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ritatkala majohan,,,,dumogi beli satata satya kapingin tiang kene lirik lagune sane satata tembangan beli rikala nelpon tiang" sumpah mati beli bani, yening beli bani nguluk2 adi, depang suba karmane beli sane ngisi,,,tusing ada anak luh sane lenan sane nyalanin tresnan adine,,,,, tonden ada anak muani lenan sane nyaihin tresnan beline, dumadak ja niki tresna sane sujati,,sumpah mati tiang bani, wantah beli tresnan tiang sane sujati, sumpah mati yening tiang bani nguluk2 beli depang suba karmane tiang ngisi, dadi belah tangkah tiange, yening beli tusing mase ngerti ditu ada tresna sane sujati,,, " lagu niki satata kapirengin teken tiang lan beli,,,,sane dadi ubad rindu ritatkala inget teken beli,,dumogi beli tresnan sujati tiange...,niki wantah lagu bali sane seneng pesan pirengan tiang,,,, dek ulix " satya " pirengan mangkin tembang manis puniki sane katulis wantah buat beli, pinaka tulus suci tresnan tiang, wantah kapingin beli sane sayangan, sane dihati, blie lan majanji jani dini, tusing lakar ninggalin tiang padidian,beli lakar satya nemenin tiang, jujur di hati sekat matunangan tumben kacundung teken anak muani,,, tuturne manis ngalangenin, beli lan majanji jani dini tusing lakar meninggalin tiang dini padidian, yadiastun liu sane lakar ngalangin, nanging sikian kenehne, nunas ica ring ida sang hyng widi, sikian kenehne,,,,,,,,,,,,,,, dumogi tresnan iragaTidak ada komentar:

Posting Komentar