Kamis, 12 Januari 2012

Surat resmi dan tidak resmi Bahasa Bali

surat utawi sawala patra inggih punika tulisan sane misi pesen, surat akehnyane wenten kalih surat resmi lan surat nenten resmi, surat resmi surat sane kaangge ring instansi pemerintahan, surat nenten resmi inggih punika surat sane kaatur ring kaluarga, timpal, utawi sameton sane wenten ring dura negara, ring perkembangan jaman sekadi mangkin makehan wenten jenis surat, nyurat surat boya ja ngangge kertas kemanten nanging bisa ngangge Hp, sane kawastanin  sms, wenten ngangge email, ngangge bbm, lan sane lianan, surat puniki wantah alat komunikasi tulisan sane kaanggen komunikasi oleh jatma ring sekancan jagate.....mangkin tiang jagi ngemaang conto surat ngangge Basa Bali.

a.     Surat resmi inggih punika surat sane kakaryanin olih instansi utawi dinas terkait  upami,surat keterangan dokter,surat saking pamerintah,surat dinas, surat dinas lan sane lianan.
b.      surat ten resmi
 Surat ten resmi minakadi surat sawala patra sane kaatur antuk kaluarga, timpal, semeton utawi sane lianan. Upami conto:

Denpasar,  11 Januari  2012
Kaatur sareng
Bapa lan Meme
Ring  Denpasar

Om Suastiastu,
Rahajeng semeng meme lan bapa, punapi gatrane?
Tiang mangkin ring Tabanan becik-becik kemanten
Dumogi meme lan bapa kenak kemanten
Suksma
Om santih,santih, santih om.
                                                                                                            Olih : Made Sari
  niki silih sinunggil contoh surat ngangge Basa Bali,, santukan sampun nenten update malih anak ngaryanin surat ngangge Bali, nanging niki silih sinunggil contoh,, dumogi bisa terinspirasi.....suksma ( astie Rasty)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar