Selasa, 14 Februari 2012

Bebladbadan Paribasa (Metafora)

Bebladbadan
Napi nika bebladbadan?.....................................................
Bebladbadan inggih punikaartine tutur sujati, utawi kruna bebasanm kaanggen papiringan, saha madue purwakanti ( bersajak). ( Basita paribasa). Dalam Bahasa Indonesia hampir memiliki kesamaan dengan Metafora : adalah majas dalam bahasa indonesia yang membandingkan suatu dengan yang lain. Yang bukan menggunakan arti sesuangguhnya melainkan sebagai makna kiasan. Contoh : Raja siang keluar dari ufuk timur.

Bebladbadan kruna lingganipun "babad" artinipun tutur jati sane sampun kalampahan riin. Babad taler maarti abas wiadin basang kebo, banteng, utawi kambing. Sasampun polih seselan "el", pangiring "an" lan kaduipurwayang dados bebladbadan sane mateges kruna bebasan, kaanggen papiringan, saha madue purwakanti (bersajak).( Simpen, basita paribasa, 39,2004)

Bebladbadan puniki kawangun antuk lengkara utawi kruna tigang palet. Krunane sane pinih riin apalet dados "giing" utawi "bantang", krunane sane kaping kalih apalet, "arti sujati (bebasanipun)", sakadi sampiran, sane ngawangun purwakanti (sajak), krunane sane kaping tiga "arti paribasa", wiadin suksmanipun, makadi :
 1. Giing (bantang) : majempong bebek,
 2. Arti sujati (bebasanipun) : jambul,
 3. Arti paribasa : ngambul.
Dadosne kecap "mbul" ring kruna "jambul", mapurwakanti ring kecap "mbul" ring kruna "ngambul".

Bebladbadan puniki masaih ring "wewangsalan", sakadi papiring indik kahanan kalih laksanan janma, ring asapunapine sada pedas suksmanipun. Kewanten yening anake mabladbadan, artinipun sane sujati nenten kaucapang, antuk kasengguh sami sampun uning ring artinipun.

Ring sor puniki wenten makudang-kudang conto bebladbadan , luiripine :
bantang=makawat radio
arti sujatine= antena
arti paribasane=nganten
 1. Beruk magantung = kakocor, arti paribasane = bocol
 2. Ketimun pait = paya, arti paribasane = semaya
 3. Wayang gadang = Kresna, arti paribasane = tresna
 4. Macarang Uga = sambilan, arti paribasane = masambilan
 5. Matabeng gelang = tutub, arti paribasane = tutugang
 6. Makunyit di alas = temu, arti paribasane = katemu
 7. Mabuaya di tegal = alu, arti paribasane = nglalu, kalu
 8. Mataluh nyuh = tombong, ati paribasane = sombong
 9. Jukut gedebong = ares, arti paribasane = ngeres-eresin
 10. Matiuk Jawa = belati, arti paribasane = ngulati
 11. Mabatis bebek = gempel, arti paribasane = ngempelin
 12. Base wayah = kakap, arti paribasane = gapgapan
 13. Mabuah jaka = beluluk, arti paribasane = nguluk-nguluk
 14. Mabuah wayah = jebug, arti paribasane = gedebug
 15. Mabuah kelor = klentang, arti paribasane = klentangin
 16. Mabubuh kladi = kulek, arti paribasane = elek
 17. Jaja uli magula = abug, arti paribasane = jebug
 18. Maboreh tangkah = buat, arti paribasane = kuat
 19. Mablakas peleng = timpas, arti paribasane = mimpas
 20. Mabaju tanpa lima = kutang, arti paribasane = kutang
 21. Mainan bluak= capung=ngapung
 22. Maabian Jawa = kebon, arti paribasane = ngebon
 23. Makamben disunduk=maseselan= maseselan
 24. Mamunyin siap= makekruyuk=nyruyukan
 25. Nganggo kamben= macingcingan= mancing
 26. Madasar nasi= entip= ngintip
 27. Mabuah kelor=klentang=klentangin
 28. Masuang pleting=tundak=tundak-tundik
 29. Bidak jukung=layar=nglayarin
 30. Maumah sampi= kandang=ngandang-ngandang
 31. Kawat Radia= antena=nganten
 32. Prabu gede=kapal=apal
 33. Panak cicing=kuluk= nguluk-uluk
 34. Matapis jaka= duk=duk
 35. Matuak tape=berem=merem
 36. Tukad tanpa yeh= pangkung=bengkung
 37. Umah panggung=kampung=ngapung
 38. mauled jaka=ancruk=nguncrukan
 39. Ulet makaput=kacut=takut
 40. mauwat gedebong=otot=ngotot
 41. mauwat pandan=bagu=ngagu
 42. lim Bali=ancur= ancur
 43. bubuh sagu=ongol-ongol= nyengongolan
 44. makakul pasih=omang-omang= ngemang
 45. gunting buah=caket=raket
 46. Maraab umah=genteng=genting
 47. Maraab umah=alang-alangan
 48. Mamunyi kukur= ngengkuk=nungkuk
 49. Arjuna Durian=tualen=ngelen-len
 50. sibuh gedah=lumur=umur

Tidak ada komentar:

Posting Komentar