Rabu, 22 Februari 2012

KRUNA SATMA ( Kata Majemuk Bahasa Bali)


      Kruna Satma
Inggih punika kruna sane kawangun antuk kalih lingga, tur madue paiketan sane prasida ngwetuang    tetuek utawi arti asiki.

Ciri-ciri kruna satma
  1. Genah aksara punika tusing dadi siluran
  2. Tan dados kaselagin antuk kruna- kruna tiosan
  3. Kruna kakalih sane maarti asiki
1.       Kruna satma pepadan (  setara)
Inggih punika kruna satma sane madue linggih pateh
Minakadi:
Olas-asih
Kebus- dingin
Kangin-kauh
2.       Kruna satma mapadan  ( tak setara)
Sinalih tunggil krunane nerangan kruna-kruna lianan
Minakadi:
Kacang lindung
Bale agung
Gedang rente
3.       Kruna satma ngangge kruna maya unik
                 Sinalih tunggil kruna-kruna punika prasida ngwangun arti yaning sampun kajangkepan ring kruna-           
                 kruna tiosan
                 Minakadi:
                 Peteng dedet
                 Nyunyur manis
( Tata Bahasa Bali, Upada Sastra1993: PT Upada Sastra)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar