Selasa, 28 Februari 2012

wacana Nyepi lan ogoh-ogoh


Nyepi

Nyepi  ento cihna pagentosan taun Isaka, cara janine taun baru adanina, Nyepi sane jagi rauh pianggal 23 Maret 2012, wantah Nyepi sane kaping 1934, sakewala  di Bali tusing cara anak lumrah nyanggra taun baru maduluran rame-rame ,sarwa dedaaran, hiburan, malali-lali mapanganggo sarwa  bungah. Len pesan teken gaman iragane di Bali. Warsa anyare kasanggra baan sipeng, sepi maening-ening. Tusing kadadiang ngendihang api, tusing kapatutan malali-lali, ngibur, apabuin nyemak gae sane tuara-tuara. Nyepi ngajahin iraga apang bares tekening sarwa tumuwuh.
Pamekas maan galah punyan-punyane  apanga seger tur  tusing keni polusi.  Genah pasucian, tongos manjus minakdi danu, tukad, telabahe miwah pancoran patut piara apang setata bersih, tusing kacemarin limbah. Ne suba ane kaacepang teken krama Baline awinan Nyepine masih kadulurin nyalanang upacara melasti. Wusan punika wau wenten dina pangerupukan, biasane akeh wenten ogoh-ogoh anggon ngulah butha kalane, ogoh-ogohe punika magenepan rupane, ada marupa raksasa, pang-pang, celuluk, lan sane lianan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar