Kamis, 01 Maret 2012

Satua Banyol ( Majempong jambul Syahrini)

                              Majempong Jambul Syahrini.................!!!!


kacarita wenten bebek ajaka dadua,, ia jagi malali ka salon,,, beb,,,, kesalon mai ajak menahin bulu lan mersihin batis,,,," batis bebek punika nyempelin"""" yening tusing taen kedasin ke salon,,, bisa daki yening sabilang wai aba ke carike,,, ten nyak kan oranga ducki????seken to beb,, yadiastun iraga demen manjus lumpur,, iraga tetep gaul,, tusing dadi ilang pamor iraga dadi bebek gaul,, seken pesan to beb,, ngiring jani jalan ke salon teh meri,,,,,


neked di salon teka kone teh meri,,, beb ajak dadua adi tumben ngenah,,,biasane nak setata maan dogen mriki,,,,, kene ne teh meri tiang dot makutek, lan ngeteb jambul,,, wah sedek luung to,,tiang ngelah model bok terbaru,, wenten jambul meri modif,, wenten jambul anti badai, katulistiwa, jambul kasablangka, jambul denpasar gilimanuk,,,,,, sane cen kal dotin,, jambulo niki sedek trend ring kalangan artis-artis ring Indonesia,, apang bebek-bekeke tusing kalah teken Syahrini,, dadi mase to,, nyen nawang nyegegan yen suud nganggo jambul keto,,, nah. enggal suba gaenan tiang jambul totonan,, apang buin mani tiang ka carike,,, makejang makesiab nolih.... amun keto mangkin kal pragatan tiang.... nggih suksma teh meri,,, mawali.


olih Astie Rasty, sukra, 2 Maret 2012

Tidak ada komentar:

Posting Komentar