Selasa, 08 Mei 2012

Wacana Basa Bali ( alase Gundul) Hutan Gundul


Alase GundulJani liunan alase sing cara ipidan, bet tur asri. Sakewale jani alase suba gundul. Ento krana tusing ada ujan, nanging bisa ada blabar. Sawireh di gunung pepesan ada ujan. Yan jani di gunung tusing ada nambakin yeh ujane. Krana punyan kayune ane gede-gede di alase suba tekteka anggona ngae umah.

Ento kranane pemerintah ngae undang-undang. Nyen ja ane bani ngebah kayu di alase sing nganggo ijin lakar maukum.

Kaketus saking buku  Widya Sari Basa Bali 5Tidak ada komentar:

Posting Komentar