Senin, 04 Juni 2012

Puisi Bali modern ( tresna Bunga Mawa)


Tresna Bunga MawaRikala tresnane mabunga...................................................
liang bagia karasayang.....................................................

rikala tresnane kapegatan.............................................................
ngancan ngejodah...............................................................
serasa wenten sane ilang...................................................................
inguh..................................................................................................

ubadne wantah sirep................................................................................
ten patut sungsut ring kayun.........................................................................
kalahin tresna...............................................................................................
patut setata makenyem...............................................................................
kenyeman manis nyranayang 
liu kumbang sane maekin

 sampunan sungsut ritatkala pegatan tresna
yadiastun ia matilar ngejohan pasti lakar kacunduk malih
nyingakin .........................................................................................
ia mara pesan medemenan 
ngajak tunangan barune
 kenehne sekadi dadi runtag.....................................................................
nanging ten dados sungsut ring kayun...............................................
sekadi........................................................................
 bunga mawa..............................
rikala mekar liu kumbange maekin..............................
di subane layu.............................................................
raris makutang...............................................................

tresna.....................................
rikala mekar sekadi bunga mawa.............................................
luung-luunge bakat tepuk.........................................................
 yening suba layu......................................................................
langsung macelep di tongos leluu..........................................................


tanem suba tresnan beline
kapingin padewekan tiang
apang sing makelo mangantosan.


Denpasar, 5 Juni 2012< Astie Rasty

Tidak ada komentar:

Posting Komentar