Minggu, 11 November 2012

Cerita Putri Cina ( Chung Lee in Bali)

kacarita dumun ring Bali wenten putri Chun Lee saking Cina jagi malali ka Bali. wenten telung bulan makelone malali ka Bali putri Chun Lee mangkin sampun bisa ngaraos ngangge basa Bali, nanging logat Cinane tusing ilang, suba makelo putri Chung Lee ngoyong di Bali, lantas teka prajuritne ka Bali, nangih ngajak putri Chung Lee mulih ke Cina, nanging putri Chung Lee tusing nyak, bapa tiang kari demen di Bali.
gelisan satua, santukan tusing kayun mulih ka Cina, ditu lantas putri Chung Lee nyamar dadi pedagang Capcay. paling prajurit cinane ngalih putri Chung Lee. sedek iteh madagang capcay, putri Chung Lee kacunduk sareng anak muani bagus, asli Bali madan Made . Made tresna pesan sareng Chung Lee sebilang wai Made setata marengin Chung Lee madagang, nganti capcay chung Lee lais pesan, gelisan satua Raja Cina teka ka Bali, santukan suba 5 tiban pianakne tusing makabar, sms, bbm, tlp makejang tusing aktif, lantas raja Cina rauh ke Bali lan ngae sayembara, sapa sira sane bisa ngaba Chung Lee ke Cina, lakar antenang teken Chung Lee, yening luh lakar ajak nganten teken raja.
...............................................................................................Chung Lee mirengan gatra punika, tengkejut santukan ajik nyane kangen pesan ajak Chung Lee gelisan satua Chung Lee mulih ka Cina, ia ngambul santukan tusing nyak orahina ngalih sentana teken ajikne, sesukat ento, ajikne tusing taen maksa pianakne ngalih sentana.


Astie Rasty, 12-11-2012

Tidak ada komentar:

Posting Komentar