Kamis, 26 September 2013

Teks Argumentasi Bahasa Bali " Perkembangan Aksara Bali"Perkembangan Aksara Bali
Sane  malenan unduk Bali wantah ia madue aksara padidi teken ngangge aksara Pallawa. Aksara Bali madue 47 karakter. Sejarah perkembangan aksara Bali sane madue proses sane makelo lan kapengaruhin olih basa sane lianan. Aksara  Bali berkembang saking aksara Pallawa sane kasub sareng parab aksara Bali kuno. aksara puniki berkembang ring sekitar abad ka-9 ngantos abad ka-10 ngantos mangkin. Sejarah perkembangan aksara Bali tan lempas saking panyebaran aksara saking India. Krana penyebaran agama hindu teken budha di Indonesia termasuk di Bali, kasarengin olih panyebaran basa teken aksara nyane.
Saking India wenten aksara sane maadan aksara Karosti. saking aksara Karosti puniki sesampune berkembang dadi aksara Brahmi. aksara Brahmi sesampune berkembang malih dadi aksara Devanagari teken aksara Pallawa. aksara Devanagari kagunayang di India kelod dalem nulis basa Sansekerta. nanging aksara Pallawa kagunayang di India Selatan dalem nulis basa Pallawa. Perkembangan aksara Devanagari teken Pallawa di Indonesia nyarengin perkembangan agama Hindu teken Buddha.
Perkembangan aksara Devanagari teken Pallawa puniki sesampune dadi aksara Kawi utawi aksara Indonesia kuno. saking aksara Kawi puniki sesampune lama-kelamaan berubah menjadi aksara Jawa, aksara Bali, teken aksara-aksara lainnya sane saat puniki wenten di Indonesia. Bukti peninggalan sane menunjukkan perkembangan puniki silih sinunggil wenten ring yupa sane matulis aksara Devanagari di Kutai, Kalimantan Timur. Di Bali, bukti perkembangan aksara Devanagari teken Pallawa polih ditemukan di Pura Penataran Sasih Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Di pura puniki terdapat stupa-stupa alit sane berisi cap saking tanah legit. Cap-cap tersebut berisi tulisan dalem aksara Pradewanegari atau Siddhamatrka.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Aksara_Bali_polih_tedung.pngAnnisa Levandra
http://blog.isi-dps.ac.id/hendra/files/2013/03/prasasti-bali.jpg8-9
September 9, 2013
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar