Kamis, 06 Maret 2014

Cerpen Bahasa Bali ( Ningalin Dura Angkasa) Cerpen bahasa Bali ( Ningalin Dura Angkasa)

Ross, artis kreatip, melajah indik Angkasa. Sesampune mekelo melajah, Ross kedaut manahne pacang melali ka Angkasa. Ross ngajakin timpal – timpal ne milu.  Malih benjangne, Ross ngaryanin roket sane ageng. Sawetare sampun nem bulan, Ross sampun presida ngaryanin Roketnyane.  Ross ngicenin roketnyane adan Roket-R3.  Ross melajahin indik roket; Sapunapi ngange roket ipun.
          Sesampune nem bulan, Ross ngajakin timpal ipune luas ka angkasa. Pesengan timpal ipune I Rydel teken I Rocky.
Ipun luas tanggal roras Agustus lan ipun sampun menyiapkan ajengan lan keperluan ipun. Janten Ipun perlu ajengan sane akeh, lan uwoh uwohan lan jukut sane akeh.
Ipun sampun siap ka angkasa. Ipun sampun wenten ring tengahing  Roket-R3. Sesampune Ipun siap, ipun ngitung kanti dase lan ipun meluncur ke Angasa.
 Sesampune ipun ring angkasa, ipun nyingakin bintang – bintang sane becik, lan planet – planet sane ngelangunin, risedek ipun nyingakin durin ipune, ipun nyingakin bumi sane ngelangunin. “seken ngelangunin..” raos Ross.
 “Apakah semuanya disini?” kruna Rydel, sarwi benehing boke. “Aku, Kamu lan Ross. inggih, rage sareng sami data driki.” kruna Rocky.  “Apa itu?” Ross pun mataken. Dia nyingak sesuatu. Sesuatu anung patoh care mereka. Tapi janten kewanten ika boya mereka. “Mana? yang byana nyingak apapun.” kruna Rocky. “Itu, anung ngangge kuaca waluya rage sareng sami, anung melambaikan tangan! Apakah ika Alien?” kruna Ross, anung kari curiga. “Ross, byana wenten alien driki. lan kau wantah mekeneh.  matangi Ross!” Rydel pun menggoyangkan awak Ross lan Ross pun kari curiga. “Baiklah. inggih rarisang rage sareng sami menyelusurin bin.”
    “Ade ane seng beneh to Ross. wiadin rage sareng sami anung seng beneh?” kruna  Rocky. “Rocky! Kau jua kari mesare! Bangun! Seng ade Alien dini! Seng ade neng ape sajawaning kita!” Rydel pun duka teken Rocky. “Ya sudah!”
“kenken rage sareng sami ka wulan saja?” kruna Ross. “Terserah. yang wantah dot nyingak naksatra – bintangnya.” Rydel pun nyingak naksatra – bintangnya. “Baiklah. inggih rarisang.”
  Setelah beberapa menit wekasan, Ross, Rydel lan Rocky kantos ring wulan. “Wow. Sangat… Wow!” kruna Rydel. “Kita kearah cen Ross?” kruna Rocky. “Bukan rage sareng sami. Kamu. Rydel, kamu kearah kiwa, Rocky, kamu kearah Kanan. yang pacang lempeng.” “Baiklah. Tapi apakah ika aman?” kruna Rydel. “Tentu saja!” “Aku byana kayun kenten.. yang,” Rydel byana weruh musti bilang punapi. “Takut?” kruna Rocky. “Baiklah! yang menyerah! yang Takut!” “Baiklah kamu pacang sareng Rocky.” “Baiklah.”

****
Setelah beberapa menit wekasan, mereka pun lepeh. “AH, yang lepeh..” kruna Rydel. “Ayo, rage sareng sami wangsul ka Roketnya.”
“Ross!” Teriak Rydel. “Apa! yang wenten driki.” Ross wenten ring ajeng roket-R3-nya, menunggu mereka hi rauh.  prapta – prapta, wenten suara sele ring sekitar roket ika. “Suara punapi itu?” kruna Rydel ngeb. “Kurang weruh. Mungkin wantah imajinasi rage sareng sami. Tapi, punapi itu?” kruna Rocky menunjukan kearah kiwa Ross. “Alien.” kruna Ross, pauking alien ika. Alien ika pun pauking Ross. “Hai, nyen nyai?” kruna Ross. “Halo, adegan Conner. lan niki suitra yang,  Violet.” kruna  Conner. “Hai, adegan Ross.Napi ka ide Alien?” petaken Ross. “Inggih,. adegan Sakeng planet Mars. rage sareng sami meriki hi menjelajahi planet niki.” kruna Violet. “Niki seng Planet. Niki wulan.” kruna Rydel. “Oh inggih, wulan.”
   “Tiang saking planet Bumi.” kruna Rocky. “Bumi?” kruna Violet. “Iya Bumi. Planet halep, dengan we, hawa, lan tanaman. wadah dimana rage sareng sami nyingak pemandangan anung halep.  Kalian naen melihatnya yakan?” taken Rydel. “Tidak.” kruna Conner. “Kalau kenten, maukah kamu lan temanmu ka Bumi bersama kita?”
      “Bumi. Tapi, sapunapi caranya?” taken Violet. “Kita pacang angge Roket. piranti transportasi hi ring jaba Angkasa.” kruna Ross. “Baiklah. inggih rarisang. rage sareng sami pacang ka Bumi. adegan seng balem ka Planet Bumi to. Tapi kapan?” Conner menanya. “Bagaimana Besok?” taken Rydel. “Baik. @#$(*^%.” “Basa punapi to?” taken Rocky. “Oh.To basane Alian.” kruna Conner. “Alien, Conner.” kruna Rydel. “Ya.”


  ****

 Keesokan harinya, mereka sampun pranamia ka Bumi. “Engken? Ube siap?”  “Siap. Tapi, sapunapi yening praja disana seng menyukai kita?” kruna Violet. “Tiang piker pasti mereka dot weruh tentang kalian langkung ageden. atisaya ageden.” kruna Rydel, sarwi menyisirkan boke ne. “Apa to?” Petaken Conner. “Ni suri, niki digunakan hi ngawe kesa adegan sing berantakan, wiadin hi ngawe kesa menjadi lempeng.” “@#$%^)&” kemik Violet ka Conner. “&^*@#!”

       ****
“Kita das sampai! Pegangan!” kruna Ross. “Pegangan!”
  Beberapa detik wekasan, mereka pun prapta ring Bumi. “Wah. Indah……” Violet nyingak wijil kacanya.
Setelah besik nalika wekasan, Rocky, Rydel lan Rocky macepuk dengan keluarganya. Sedangkan Conner lan Violet linggih ring kursi .

Conner lan Violet ngeliat ka Ross. Ipun makayun yening Ross, Rydel lan Rocky kewanten anung cocok driki. Tapi setelah beberapa menit, Sekumpul orang-orang anung ngosong kamera menanya pertanyaan ka Conner lan Violet.

 Pertanyaannya wantah  “Bagaimana keadaanmu sekarang?” , “Dari planet cen kamu lan temanmu datang?” , “Mengapa kamu kayun ka bumi?” .

   “Conner, sapasira orang-orang ini?” raos Violet. “belom janten. Mungkin, meseh.”
   “Bukan. boya meseh.” Raos Rydel. dosa besik reporter menanyakan Conner lan Violet “Punapi Gatrane?” “Em, Becik-becik kemanten.” raos Conner. “Lihat? ageden wong anung kayun mengenalimu langkung dalem.” kruna Rocky.

“YA. ageden cepok.” Raos Violet. Ipun data budal ka umah Ross. Ipun bicara tentang bumi, punapi kewanten anung musti dilakukan lan hal- hal anung astika wiadin byana.
  “Sangat menakjubkan.” kruna Violet. “Disini atisaya wisuda.”
“Bagaimana yening kalian berdua kari disini?” Raos Ross. “Baik! sanggara Kasih!” kruna Conner. Mereka menghormati Ross, RYdel lan Rocky. Mereka menjadi suitra tampek.
Mereka pun kari bersama – pada lan bersenang – ledang bersama.

Sasha/ Sekolah HighScope Indonesia- Bali. 21 Februari 2014

Tidak ada komentar:

Posting Komentar