Selasa, 02 September 2014

Sejarah Aksara BaliSEJARAH AKSARA BALI
Sejarah aksara Bali ten prasida lempas ring aksara saking India, santukan panglimbakan Agama Hindu lan Budha ring panegara Indonesia, taler rauh ring Bali kasarengengin antuk basa miwah aksaranyane. Ring panegara India wenten aksara sane kawastanin aksara Karosti, saking aksara Karosti punika nglimbakan dados aksara Brahmi. Mawit saking aksara Brahmi punika nglimbakan dados aksara Dewanagari miwah aksara aksara Palawa. Aksara Dewanagari kaanggen ring India Utara, sajeroning nyurat basa Sansekerta, aksara Palawa kaanggen ring India selatan sejeroning nyurat bahasa Palawa.
Panglimbakan aksara Dewanagari miwah palawa ring Indonesia nganutin panglimbakan Agama Hindu miwah Agama Budha. Mawit saking panglimbakan aksara Dewanagari  miwah palawa punika mewetu wenten aksara kawi utawi aksara Indonesia Kuno. Saking aksara kawi puniki kasuwenan suen raris mauwah dados aksara jawi miwah aksara Bali taler dados aksara sane tiosang sane mangkin wenten ring Indonesia. Punika cihnayang silih tunggil kekeniang ring Kutai (Kalimantan Timur), sajeroning yupa sane madaging sesuratan Dewanagari.
Ring Bali panglimbakan aksara dewanagari  miwah aksara palawa kekeniang ring pura Nataran sasih pejeng, kecamatan Tampak Siring, kabupaten Gianyar. Ring pura Penataran sasih kekeniang stupa-stupa kecil sane madaging cap antuk tanah legit, sajeroning cap-cap punika madaging sesuratan aksara sane kawastanin aksara Pradewanegari utawi Siddhamantra. Sesuratan punika kaanggen nyuratang mantra Budha Tathagata, panglimbakan selanturnyane ring pura Blanjong Sanur, wenten kekeniang tugu peringatan Raja Sri kesari Warmadewa, sane madaging sesuratan aksara Dewanagari miwah aksara Bali Kona. Aksara Dewanagari kaanggen nyurat basa Bali kuno, aksara Bali kaanggen nyurat basa Sansekerta.
Aksara selanturnyane sane nglimbakan wantah aksara palawa, punika cihnanyane kekeniang sesuratan aksara Palawa sane kawastanin aksara semi palawa, mawit saking aksara semi Palawa punika raris nglimbakan wangunyane dados aksara Kediri kwadrat minakadinyane wenten kekeniang ring pura Bale Agung Sembirang. Wangun aksara Bali gumanti bunteran, punika wantah cihnanyane panglimbakan aksara Dewanagari sajeroning panglimbakan aksara Bali minakadi wangun aksara a kara , masaih pisan ring aksara  dewanagari.

Kaketus saking: buku pudaksari bahasa Bali

Tidak ada komentar:

Posting Komentar