Rabu, 26 Agustus 2015

Dina kemerdekaan

Merdeka, cening enu cerik sampun madue semangat kemerdekaan, napi nika bendera, tiang ten uning meme, bendera wantah bisa makeber lan mawarna barak putih, tiang demen maplalian bendera sareng timpal-timpal yening wenten angin bendera tiange makeber , liang pesan manaah tiang nyaksian benderane makeber, tiang malaib ngaba bendera sambil pakedek pakenyen nyihnayang liang kenehe

Tidak ada komentar:

Posting Komentar