Selasa, 10 Mei 2016

Pidato Basa Bali

Pidato puniki kakaryanin olih Koming lan Indira, murid kelas 8 niki jemet pesan magarapan, yadiastun pidatonyane tuah akidik, nanging ajake dadua bisa mamaca pidato ngangge Basa Bali sane patut

Tidak ada komentar:

Posting Komentar