Selasa, 12 April 2011

Satua Raden Ajeng Kartini


Raden Ajeng kartini saking Jepara, Jawa Tengah, dane pianak Bupati Jepara sane mapesengan Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, embas duk  tanggal 21 April 1879.
Raden Ajeng Kartini pinaka pejuang muah penganjur lumampah emansipasi wanita Indonesia. Duk jaman punika, dane ngarasayang indik para istrine ring Jawi apang prasida masekolah lan bisa ngalih pangupa jiwa, Kartini ngajahin istri-istrine mamaca, nulis, nyait baju, nyulam, muah ketrampilan sane lianan, apang tusing kalah teken anak lanang.
Kartini makurenan ngajak Bupati Rembang sane mapesengan K.R.M Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat, lan madue putra sane mapesengan R.M Soesalit. Nanging yusan Kartini nenten makelo, kudang dina wusan madue pianak ring yusa 25 tiban Kartini padem lan ka tanem ring  Desa Bulu kecamatan Bulu, Rembang. Yadiastun asapunika cita-cita pagarsan danene maurip, antuk ngawangun paguruan wiadin sekolah Kartini.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar