Rabu, 15 Juni 2011

Imbuhan Bahasa Bali


Imbuhan dalam bahasa bali   mengenal ada 4 jenis imbuhan yaitu:
Kruna sane polih imbuhan maadan KRUNA TIRON
1. Pangate
inggih punika pengangge kruna sane magenah ring arep kruna, pengater minakadi a,ka,sa,di,pa,nga, ma,lan sane lianan
Conto: a( ahimsa, abada, aijas,abungkul)ka, (kadaar,kakaja,kakangin,katimpug),sa (sakancan,sabatek,sawai-wai),  pa (pakayun,partaken,pamunyine)ma (magedi,magending,malajah,madaar)
2. Seselan ( sisipan)
 inggih punika pengangge kruna sane genahnyane ring tengah , sane kabaos,wiadin kawastanin seselan minakadiin,um,el,er,miwah ed
Contoh: rateg ( runateg,tedak tumendak, lihat (rluminat)gigi gerigi,genteng= gelenteng

3. Pangiring (akhiran)
 inggih punika pangangge kruna sane magenah ring pungkur kruna pengiring-pengiring punika minakadi a,an,ang,in, ing,ning,e,ne,en wati,wan
Conto pengiring in” jemakin,dagingin,ambenin,munduhin,ampakin,, e’ jarane,siape,ne’ sampine,macane,malajahan,gurune,montorne,limane
4. Pangater muah pengiring.
Pengangge kruna sane wenten ring are plan ungkur kruna, minakadi: pa-an,pa-e, ma-an,
Ma+garapa+an= magarapan
Ma+montor+an= mamontoran
Pa+ jalan+e = pajalane


Mabalih
maguru
katuturan
kapasih
malaksana
kalestariang
abulan
matingkah
baline
maubad
timpalne
memene
masepatu
maadan
mabalih
palajahin
magending
tulungina

katulung
tulungin
sampine
majalan
matumbasan
satuane
mataluh
magandong
baline
kenehe
magantung
memene
geginane
nulingin
mabalih
pagehan
sasukat
tulungina

1 komentar: