Senin, 24 Oktober 2011

Pupuh Sinom ( Puisi Bali Tradisional)


Pupuh Sinom

1.   Iseng-isengan manyurat                                              8a
2.    Nanging sakaring kawidi                                              8i
3.    Mangapus Barata Yuda                                                8a              
4.    Ninggarang ban munyi Bali                                         8i
5.    Duh ampura Dewa Gusti                                              8i
6.    Miwah Ida Dane Ipun                                                   8u
7.    Punggelang punang carita                                           8a
8.    Duk Sang Salia senapati                                               8i
9.    Sampun puput                                                               4u
10. Kabiseka jaya-jaya                                                     8a

pupuh sinom puniki kaketus saking buku penuntun pelajahan gending Bali ( Wayan Budha Gautama, kaanggen tiang ngajahin puisi Bali tradisional ring SD (Astie Rasty)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar