Minggu, 15 Januari 2012

Surat resmi dan tak resmi Bahasa Bali


Ritatkala alit-alite nenten ngarnjing patut matur ring bapak/ibu guru, mabesen utawi makarya surat.
Surat punika wenten petang soroh akehnyane inggih punika:
a.       Surat kaluarga
b.      Surat dinas
c.       Surat dagang
d.      Surat sosial


conto surat sosial ( utawi surat ijin nenten masuk sekolah)
Surat praya katur
Ring Bapak/ibu Guru kelas VI
SD. HighScope Indonesia-Bali
Ring Denpasar

Om Swastiastu,
Malarapan antuk swala patra puniki, katur majeng ring Bapak utawi Ibu Guru kelas VI  SD. HighScope Indonesia-Bali, duaning rahinane mangkin, wrespati 19 Januari 2012, titiang nenten prasida ngranjing santukan wenten upacara Dewa Yadnya.
Kadi asapunika atur pinunas titiang majeng ring Bapak utawi Ibu Guru, dumogi  prasida micayang ijin.
Pinaka pamuput atur titiang, Titiang ngaturan suksmaning manah.
Om, santi, santi, santi, Om.
                                     Denpasar, 19 Januari 2012
                                     Titiang,................................
                                    
                                       ( Astiti Dewi)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar