Minggu, 26 Februari 2012

Makanan Impor,,, ajeng-ajengan saking Dura negara


Ajeng- ajengan saking duru negara mula jaen pesan, ring  Bali mangkin akeh pesan wenten ajeng-ajengan sama maimpor saking dura negara, alit-alite, tusing nu sane uning napi nika jaja uli, klepon, sumping, laklak,laklak tape, jaja begina, satuh, sane mangkin wantah ajeng-ajengan paporit punika mikakadi steak, burger, spagety, susi, makehan ajeng-ajengan impor saking dura negara, mula jaen asane melenan mase asane ngajeng,,,, contoh steak punika be sampi sane mabakar bedik,,,, asane jaen mula,,,, jaja kebab, seken melenan asane yening saihan ajak jaja uli,,, keto suba jaman mangkin, akeh pesan wenten ajengan ring gumine,,, tinggal pilih kemanten.....................................
 bisa pesen langsung teke kanti awai mabukak,,,, yening wenten dagang lawar sane mabukak ngantos peteng awai,,, bisa masem laware, nanging ento tusing ja dadi masalah,,, ne penting ajeng-ajengan punika jaen, lan berprotein,,,,,,,,
 nanging tusing ada sane bisa ngalahin jaenne rujak kuah pindang, tum bungkil, tipat santok, tipat plecing,  pokokne jaen pesan,,, dadi seduk basang tiangen nyambatan adan ajengan.....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar