Minggu, 18 Maret 2012

Judul cerita Arja di Bali


I.                  JUDUL LELAMPAHAN ARJA
1.       Berdasarkan Cerita Babad
a.       I Godogan
b.      Angling Darma
c.       Kantundung Ratna Manggali
d.      Calonarang
e.      Dalem Tarukan
f.        Dharma Goya
g.       Bang Manik Angkera
h.      Dukuh Suladri
i.         Balian Batur
j.        I Dewa Batuaya
k.       Madri Duta
2.       Berdasarkan cerita Panji
a.       Raden Jaya Semaya
b.      Prabu mataram
c.       Prabu Mentaung
d.      Capung Emas
e.      Made Adri
f.        Daun Bingin
g.       Candra Kirana
h.      Windu Sara
i.         Nawang Wulan
j.        Galuh Daha
k.       Manteri Jenggala
l.         Manteri Pajarahan
m.    Made Madu Suara
n.      Banda Sura
o.      Pakang Raras
p.      Made Ulangun
q.      Made Umbara
r.        Daha Jenggala


3.       Berdasarkan cerita rakyat
a.       I Cupak
b.      Jaya Prana
c.       Basur
d.      Bungkling
e.      Rare Angon
f.        Japaluan
g.       Sewagati
h.      Jajarpikat
i.         Sidapaksa
j.        Dewi Amba
k.       Raja Pala
l.         Cupak Gerantang
4.       Berdasarkan cerita rekaan Baru
a.       Ayu Bangsing
b.      Prabu Pajang Mataram
c.       Semara Dudu
d.      Semaya
e.      Siti Markonah
f.        Dagang Daluman
g.       Putru Sesaji
h.      Bondan Kajawen
i.         Tunjung Mekar
j.        Prabu Wangsi Nagara
5.       Berdasarkan Cerita Cina
a.       Sampik Ingtay
b.      Senapati Salya
c.       Kepandung Siti Sunari
d.      Gatot Kaca Seraya
e.      Anoman Duta
6.       Berdasarkan cerita Ramayana dan Mahabarata
a.       Damayanti ( Mahabarata)
b.      Sakuntala ( Mahabarata)
c.       Sito kelangan ( Ramayana)
II.                  Judul lelampahan Drama Gong
a.       Panji Semirang
b.      Nila Warsiki
c.       Kacang dawa
d.      Sampik Ingtay
e.      Balian Batur
f.        Cupak Gerantang
g.       I Gusti Made Getas
h.      Raja Pala
i.         Prabu Nala Damayanti
j.        Petruk Dadi Raja
k.       Pusaba Manik Gumi
l.         Batur Taskara
m.    Sunara Dudu
n.      Petruk Dolar Dadi Teroris
o.      Balian Sakti
p.      Panji Semirang
q.      Angling Darma
r.        I Gede Umbara

Tidak ada komentar:

Posting Komentar