Kamis, 15 Maret 2012

Puisi Bali Modern ( Pasih)

Pasih

dipasisi pasihe
katimpalin ombak
mabias pasih
yeh pasihe sane pelung
misi batu karang
perahu bendegane
munyin yeh pasihe
deburan ombake
nylimuran manah

manah sebet
dadi liang
manah liang
dadi liang
ritatkala sanja
Sang Surya makoleman
sada lagite luung pesan
sinar sang Surya ngalangunin manah
ngarnayang manah liang ritatkala sang surya makoleman
langite sayan makelo sayan peteng
peteng detdet
nglingsiran manah sane sebet


Astie Rasty, sukra 16 Maret 2012


2 komentar: