Kamis, 08 Maret 2012

Marasa wenten sane ilang ( unduk Basa Bali)

Ritatkala nyingakin alit-alite ngaraos ngangge Basa asing, sekadi Basa Inggris, Jepang, Prancis,,,, ngarasa,, wenten sane ilang,,reramanyane punika ngerasa angayu bagia alit-alite bisa ngaraos basa asing,,,,, dije genah Basa Baline,,,,
Ritatkala akeh wenten tongos kursus basa Asing,,, nanging kenapa ten wenten kursus Basa Bali,,,, ring daerah pedidi, sampunan je ngalih tokoh kursus, ane ngaraos ngangge basa Bali gen kapah dingeh, paling yening di desa nu mase pirengan anak ngaraos ngangge basa Bali, mirip pada kimut ngaraos ngangge basa Bali, napi ke bisa iraga ngaryanin tongos kursus basa Bali ring luar negeri, ritatkala nyingakin unduk punika, tiang liang nyingakin anak Bali bisa basa internasional,,nanging de taen lempas unduk basa lan sastra padidi, yening dadi idih, dumogi  yening anak Bali utawi sira je sane bisa basa lan sastra Bali dumogi bisa nganggo basa sane sampun kauningin anggen malajahan anak turis utawi anak lenan Basa Bali, ampunan kimut,, Bali boya je sugih ulian alam utawi kebudayaan kemanten, silih sinunggil aspek kebudayaan punika wantah Basa Bali, sane patut kalestarian ritatkala, iraga sareng sami kayun apang basa Bali punika satata ajeg,, lan yening wenten anak sane dot malajah basa raga, apang tatas uning,,, unduk Bali,, apang tusing yening untuk tongos-tongos sane melah sane wenten ring Bali, nanging uning unduk Basa, aksara, sastra,,, dumogi napi sane kasurat puniki,, maguna,,,

Tidak ada komentar:

Posting Komentar