Rabu, 07 Maret 2012

wacana Bahasa Bali (Laptop I Lutung)

Laptop I Lutung

                           Sekadi lutung ane maplalian laptop, jeg gaul pesan lutung-lutung di jaman kaliyuga boya ja manusa kemanten sane bisa nganggo barang-barang  berteknologi, soroh buron sekadi lutung mase wenten sane uning teknologi
Yening tingalin napi sane gaene teken I lutung di laptopne,napi nggih? apa ngae biu goreng keju, napi  ngae sumping, ring jaman sekadi mangkin laptop boya je barang mael, laptop wantah pengganti mesin ketik, utawi pengganti komputer apang lebih praktis bisa aba milehan, yening tingalin mangkin akeh pesan teknologi baru sane kakaryanin olih I  manusa, jeg salut pesan unduk perkembangan teknologi, tiang ningalin gambar  I Lutung malajah nganggo laptop jeg kedek bene, apa sane kaaryanin olih I Lutung apa ia nganggo jejaring buron, napi milu ngangge jejaring sosial minaki face book, twiter lan sane lianan, minab pelih ben matimpal ring dunia maya bisa matimpal ngajak buron, tapi mula wenten akeh anake sane demen ngangge foto buron minakadi sampi lan I Lutung, makelo-makelo I lutung bisa nagih honor santukan fotonyane kaanggen ring jejaring sosial..

astiti dewi ( wrespati 8 maret 2012)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar