Senin, 23 April 2012

Puisi Bali Modern Kekupu ( Kupu-kupu)


Kekupu

kekupu .............................................
warnane becik pesan....................................................
wenten warna kuning, barak, selem, barak muda, soklat................................................
tangi, putih, lan pelung.............................................
mawarna warni.................................................................
ngiterin bunga..............................................................................
jagi ngisep madu........................................................................
ngindang-ngindeng ditamanane......................................................

ngalih bunga makeber...............................................................
ngaja nganginan........................................................................................
nganti telah bungane kaisep sarine........................................
wusan nika.............................................
kekupune raris matilar..................................................


kekupu peteng........................................................................
pesu peteng-peteng.........................................................
ngalih anak muani..............................................................................
ngaja-nganginan ngelindeng...........................................................
kadi bunga sane kaisep............................................................
raris kakutang....................................................................................


truna-truni patut dadi kupu-kupu lemah........................................
sampunan buka  kekupu peteng...............................................
disubane layu raris kaentungan...............................................................


Asti Rasty, Anggara 24 April 2012

Tidak ada komentar:

Posting Komentar