Selasa, 24 April 2012

Puisi Bali Modern " Peteng"( Malam)


Peteng

peteng...........................................
ritatkala Dewi Ratih masunar galang............................................
maimbuh bintang-bintang ring langite...........................................................
becik pesan galah peteng dina ento..............................................................
 sekadi madamar dilangit kenehe.........................................................................
 peteng pinaka saksi.............................................................................................
ritatkala gumine makeneh masandekan..................................................................

nanging petenge jani...............................................................................................
tusing enu cara ipidan................................................................................................
petenge suba patuh teken lemah...................................................................................
jatmane akeh sane kari makarya peteng-peteng..................................................................
ngantos lemah....................................................................................................

ten bina sekadi lemah..................................................................
jatmane lemah peteng magae................................................................
ten ngitungan lemah lan peteng jek setata magae.............................................................

dumogi petenge setata santi, santi ring ati, muah ring kayun...................................................
santi, santi,santi...............................................................


Astie Rasty, denpasar 24 April 2012

1 komentar: