Minggu, 22 April 2012

Puisi Bali Modern ( Tresna teken gumi) Hari Bumi)

Tresna teken gumi

dumun gumine asri....................................
akeh wenten entik-entikan...............................
palemahane asri..............................................................
jatma lan palemahane adung...............................
sami nyaga lan kapiara.............................................................
alase bet pesan............................................
liu misi soroh buron gede-gede.......................................
lan wenten makudang-kudang soroh kedis..........................................


ten uning napi nika pemabatan alas.........................................................
napi nika pemanasan global...............................................
napi nika bencana alam........................................................

nanging mangkin..........................................................
gumine sayan tua...............................................................
 akeh wenten polusi ring gumine..................................................
nyranayang gumine sungkan..............................................
lan akeh wenten bencana milehan....................................
tusing ada ujan..................................
bisa blabar gede.....................................................
gunung maletus.......................................................
stunami..........................................................
tanah embid.............................................................
 ento makejang krana ulah jatmane.......................................
dumogi iraga .................................................................
sayan sayang ...................................................................
lan nresnain gumi puniki...................................
astungkara.....................

Astie Rasty, 23 April 2012, kakaryanin ritatkala patingetan dina gumi, dumogi gumine  satata santi.
d


Tidak ada komentar:

Posting Komentar