Minggu, 22 April 2012

Wacana Bahasa Bali Hari Bumi (Alase Gundul)


Alase Gundul

Jani liunan alase sing cara ipidan, bet tur asri. Sakewale jani alase suba gundul. Ento krana tusing ada ujan, nanging bisa ada blabar. Sawireh di gunung pepesan ada ujan. Yan jani di gunung tusing ada nambakin yeh ujane. Krana punyan kayune ane gede-gede di alase suba tekteka anggona ngae umah.


Ento kranane pemerintah ngae undang-undang. Nyen ja ane bani ngebah kayu di alase sing nganggo ijin lakar maukum.


                     kaketus saking:' buku lks widyasari 4"
                                Astie Rasty 23 april 2012

Tidak ada komentar:

Posting Komentar