Senin, 08 Oktober 2012

Lantas tiang patut Ngaraos Woau kenten! BaHasa Bali

lantas tiang patut ngaraos wao kenten! Basa Bali pinaka basa ibu,yening cingakin ring masyarakat, keweh pesan nyingakin alit-alite kari ngaraos ngangge basa niki, apabuin ngaraos, mirengan anak ngaraos dogen ten taen, wenten sane bisa ngaraos nanging basa ne kasar pesan, napi sane ngranayang kenten?masyarakat cenderung demen ngaraos ngangge basa asing, santukan basa asing punika madue nilai ekonomi sane lebih, yening ten bisa bahasa asing, jeg keweh asane bisa polih pakaryan sane kenak,
anggen sesuluh punika, iraga patut setata malajahan raga bisa basa asing nanging tusing engsap teken basa Bali, apang tusing cara sesonggakane" sekadi kacang engsap teken kulitne,!
suksma.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar