Jumat, 12 Oktober 2012

Keunikan Bahasa Bali

               Basa Bali sekadi toya, akeh madue kosa kata, yening jagi ngaraos patut nyingakin sira sane pacang ajak ngaraos, madue akeh kosa kata sane nenten wenten ring basa sane lianan, madue Aksara Bali, sane kari kaangge ngantos mangkin, dumogi Basa Bali gelis madue tuntutan ekonomis tinggi apanganak lianan akeh sane malajah basa Bali, krana mangkin basa Bali sekadi bahasa sane nomer kude pesan? sepatutne anak Bali patut ngelestariang basa puniki, santukan yening raga sampun cacap ngaraos ngangge basa Bali, raga aluh malajah basa sane lianan, yakti punika, nanging mula je yening raga ngaraos ngangge basa daerah ngenah sajan orange desa, makejang magrudugan malajah basa saking dura negara, iraga patut malajah basa napi kemanten, nanging dasar anggen malajah basa sane lianan sing ada lenan basa Ibu punika, saking basa ibu, iraga bisa ngemolihan akeh kosa kata. niki silih sinunggil strategi iraga malajah basa, apang iraga nenten kimud malajah basa Bali, yening malajah basa Bali patut malajah sane becik apang iraga uning stuktur bahasa raga, yening sampun uning nika makejang, gampang iraga malajah basa sane lianan, inget pesan basa Bali punika unik, so yening iraga malajah basa Bali, iraga polih akeh kosa-kata sane nenten wenten lan keweh ka terjemahin ngangge basa sane lianan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar