Kamis, 26 September 2013

Teks Persuasif Bahasa Bali " Malajah Basa Bali"Malajah Basa Bali
 Akeh anak sane tusing demen malajah basa Bali, akeh anak mayus ngeraos nganggen basa Bali, akeh anak orahin basa Bali kerane konu, kerane akeh anak tusing ngeraos basa bali. Cara bisa ngeraos basa Bali, malajah basa Bali, ngeraos nganggen basa Bali sareng sane lianan. Ring Lombok basa Bali sane utama ring kota Mataram. Gebogan penutur basa Bali ring pulau dewata akedik penuturnyane. Krana akeh wenten basa asing sane kagunayang ring Bali.
Kurikulum basa Bali ring sejebak mandala kanilai bas bedik. Wenten ngorahin, para guru patut kasiapin sareng astika krana iraga bisa ngajah sisia ngangge  astika. Rencana kurikulum 2013, basa mandala pacang digabungkan dengan paket warih lan budaya. Akeh guru wantah nguningin rencana perubahan kurikulum punika saking media. Nanging, materi perubahan lan hal hal waneh anung terkait sareng kurikulum 2013 ageden anung dereng kauningin, unduk basa adhyaya basa mandala.    

Tasya
Sekolah HighSCope Indonesia-Bali
5 September 2013

Tidak ada komentar:

Posting Komentar