Kamis, 29 Januari 2015

Artikel magnet Bahasa Bali


 
 Kawigunan Magnet

Ring gumine iraga pastika uning unduk magnet.  Magnet sane madue medan magnet lan kalih bucu sane bisa matek aran-aran sane misi logam utawi besi. Iraga bisa ngemolihan magnet milehan. Dije kemanten pastika wenten magnet, minakadi ring toko plalian, toko wawangunan, wantah ring gumi niki wenten sumber magnet sane liu pesan. Magnet ento madue dua bucu, buncu ento wenten sane kawastanin bucu kaja lan kelod. Bucu kaja nyihnayang kaja, bucu kelod nyihnayang kelod. Magnet punika wenten di tengah alat elektronik. Magnet ento wenten akeh bentuknyane, minakadi mabentuk U ( sepatu jaran), magnet batang, mangnet bunder, magnet jaum, lan sane lianann. Nanging makejang magnet sane wenten ring genah iraga wantah magnet sane kakaryanin padidi.
Magnet sujatine tusing marupa magnet batang, bunder, jaum lan sane lianan kemanten, nanging magnet bisa kakaryanin ngangge cara sane nenten keweh lan nenten perlu piranti sane keweh anggen ngaryanin magnet punika. Iraga ngangge piranti sane biasa, cara nyaryaninnyane nenten keweh sekadi magnet sane kakaryanin ring pabrik.
Magnet ento mawiguna   ritatkala kaanggen olih  manusa,  conto ritatkala iraga paling di tengah alase tusing uning sira lan tusing uning jalan mulih. Iraga bisa ngangge kompas, anggen alat nunjuk jalan. Magnet wantah madue kagunaan sane utama, Magnet kulkas kaangge ritatkala ngejang catetan ring pintu kulkas. Tusing ento kemanten magnet mase maguna angge ngubadin utama ngubadin sane alami. Utawi krana mudah ngangge besik magnet bisa madue kagunan angge makejang anggota kaluarga. Tusing anggen pangobatan kemanten nanging bisa kaanggen ritatkala iraga kayun idup sehat.
Kakaryanin olih : Asti, Mangupura
  Jumat 30 Januari 2015

 2 komentar:

  1. becik artikel nyane

    http://www.youtube.com/c/balivideo99

    BalasHapus
  2. becik artikel nyane

    http:www.youtube.com/c/balivideo99

    BalasHapus