Kamis, 29 Januari 2015

Bondres Susik

 Mabalih bondres, wantah demen tiange, ningalin karakter tokoh Susik sane manis manja, jeg sakit basange kedek, mara ningalin muane dogen suba bisa kedek. logat basa Buleleng sane nyangket, ngranayang liang kenehe mabalih. Ada dogen sane raosange sane ngaenang mabriak anak lianan kedek" kruna sane sasai kasambatang " De makelo-kelo online nyanan opake ajak memek" kwkwkwkwkwkwkkwkwkwkwkwkkwkwkwk, kasautin teken seke bondres sane lenan. liang manahe mirengan bebanyolan praginane. dumogi seteta bisa ngajegang basa Bali. nglanturang makarya................ngaryanin bondres sane kreatip mabasa Bali.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar