Kamis, 18 Juni 2015

Cening Malajah Majalan

Semengane ene!!!!!!
 Semengan ene, munyin kedise makecrit-crit, kuluke ngongkong, sang surya wau rauh ring peraduane, I Cening sampun nagih pesu kajalanne, ,,,,,,, neked dijalane cening nagih majalan, cening lan nini malali semengan, I cening mara bisa majalan sedeng demenne nindakan batisne, ngangin ngauh, ngaja kelod majalan, sambilanne kedek. Bagia pesan nyingakin cening sampun bisa majalan, selegan maurug majalan ning kanti bisa, demen ningakin anak- cerik ceria sekadi puniki.....Tidak ada komentar:

Posting Komentar