Rabu, 26 Agustus 2015

Cening Putu Ayu

Cening pianak meme, selegan cening malajah, enu cerik suba seleg malajah mamaca lan nyurat, nyurat angka lan aksara lan malajah mamaca, cening pianak meme, selegan malajah apang dadi anak maguna, cening pianak meme sampunan lali setata sayang ring rerama, nika anggen sesuluh idupe, dumogi nemu bagia lan kenak kemantaen, dirgayu ring yusa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar